Generel data beskyttelse

​Kære klienter.

Nedenstående information har til formål at orientere om, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer vore klientoplysninger.

Dine personoplysninger, herunder navn, kontaktoplysninger og dit kæledyrs oplysninger, herunder helbreds – og sygehistorie, samt andre oplysninger, der er relevante for vores forretningspraksis, indsamles gennem dine interaktioner med vores medarbejdere.
Vi kan også indsamle oplysninger fra andre kilder, som er offentligt tilgængelige.
Oplysningerne opbevarer vi i vores journalkartotek og vi benytter oplysningerne til udredning og information til os selv og den pågældende klient.
I forbindelse med prøvemateriale der sendes til eksternt laboratorium vil ovenstående oplysninger (eller dele heraf) blive oplyst til pågældende laboratorium, men udelukkende til identifikation og evaluering af prøvematerialet.
Alle vore medarbejdere er omfattet af en skriftlig bindende tavshedspligt i deres kontrakt.

Hvis du har eventuelle spørgsmål til ovenstående kan du kontakte os på reception@adas.dk.

Med venlig hilsen,

Poul Muff Hansen

Indehaver af ADA’s Dyrehospital og Klinik